BẠN SẼ ĐI ĐÂU TRONG KỲ NGHỈ SẮP TỚI?
  • ĐẢO VĨNH THỰC
  • TRÀ CỔ
  • CHỢ TRUNG TÂM
  • ĐÔNG HƯNG TRUNG QUỐC
Đặt ngay hôm nay để có một chuyến đi thoải mái và tiết kiệm nhất

Nhà nghỉ khách sạn Tại Móng Cái

[tintuc]  Nhà nghỉ Gió Biển

Địa chỉ: Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780635
 Nhà nghỉ Tùng Dương
Địa chỉ: 33 Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881888
 Nhà nghỉ Hà Nội
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780345
 Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ: 89 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883587
 Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ: Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881144
 Nhà nghỉ Hải Anh
Địa chỉ: 36 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881907
 Nhà nghỉ Cường Hằng
Địa chỉ: 64 Tô Vĩnh Diện, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886933
 Khách sạn Trường An
Địa chỉ: 1 Hữu Nghị, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886894
 Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 01 Hùng Vương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881165
 Nhà nghỉ Tràng Thi
Địa chỉ: 23 Hùng Vương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3777144
 Nhà nghỉ Nam Phương
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885745
 Khách sạn Nam Thịnh
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780141
 Nhà nghỉ Ánh Dương
Địa chỉ: 15 Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884563
 Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: 27a Hùng Vương, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3778127
 Nhà nghỉ Tuấn Trang
Địa chỉ: 56 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3772299
 Khách sạn Ka Long
Địa chỉ: Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881201
 Nhà nghỉ Đức Bình
Địa chỉ: Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3778728
 Nhà nghỉ Quốc Phiên
Địa chỉ: 07 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3773813
 Nhà nghỉ Hải Âu
Địa chỉ: Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885614
 Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ: Pninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883670
 Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ: 4 Hữu Nghị, PTrần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881039
 Nhà nghỉ Lê Thành
Địa chỉ: 55 Chu Văn An, Hòa Lạc, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3770181
 Nhà nghỉ Thanh Dung
Địa chỉ: 70 Đông Trì, PTrần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881956
 Khách sạn Thăng Long
Địa chỉ: 1 Vân Đồn, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881695
 Khách sạn Móng Cái
Địa chỉ: Hùng Vương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881255
 Nhà nghỉ Hương Long
Địa chỉ: 103 Vân Đồn, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3770306
 Nhà nghỉ Nhật Minh
Địa chỉ: 93 Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881488
 Khách sạn Hồng Hải
Địa chỉ: 58 Triều Dương, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886460
 Nhà nghỉ Thanh Hà
Địa chỉ: 12 Đông Trì, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388398
 Nhà nghỉ Nhật Tiến
Địa chỉ: Khu 7, Hải Yên, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0988 796999
 Khách sạn công đoàn Móng Cái
Địa chỉ: Số 01 Đường Hùng Vương, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881165
 Nhà nghỉ Đại Dương
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 378014
 Khách sạn Việt Nhật I
Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3778468
 Nhà nghỉ Trường Giang
Địa chỉ: Thôn 5, Hải Xuân, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883779
 Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: 3 Trần Phú, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881980
 Nhà nghỉ Quê Hương
Địa chỉ: 28 Lê Hồng Gấm, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887483
 Nhà nghỉ Huyền Trang
Địa chỉ: 45 Vân Đồn, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881257
 Nhà nghỉ Toàn Truyền
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780187
 Nhà nghỉ Trung Đức
Địa chỉ: 38 Vân Đồn, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887325
 Nhà nghỉ Hồng Cường
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885528
 Nhà nghỉ Trà Linh
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780528
 Nhà nghỉ Hải Hà
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388575
 Khách sạn Nam Phong
Địa chỉ: Hùng Vương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887775
 Nhà nghỉ Famy
Địa chỉ: Khu 8, Hải Hòa, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 377708
 Nhà nghỉ Ngọc Lê
Địa chỉ: 08 Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886736
 Nhà nghỉ Cát Tiên
Địa chỉ: Thôn 5, Hải Xuân, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3779078
 Nhà nghỉ Mini‑PC
Địa chỉ: 16 Hoàng Văn Thủ, Hòa Lạc, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3772288
 Nhà nghỉ Phượng Hồng
Địa chỉ: Thôn 5, Hải Xuân, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884338
 Nhà nghỉ Trung Hiền
Địa chỉ: 08 Thương Mại, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887522
 Nhà nghỉ 36 Triều Dương
Địa chỉ: 36 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883368
 Nhà nghỉ Minh Hải
Địa chỉ: 25 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881815
 Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ: Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881250
 Khách sạn Móng Cái
Địa chỉ: 10 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884335
 Nhà nghỉ Hoàng Tiến
Địa chỉ: 105 Trần Phú, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887916
 Nhà nghỉ Hải Chi
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887939
 Nhà nghỉ Hoàng An
Địa chỉ: 50 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883184
 Nhà nghỉ Thủy Cơ
Địa chỉ: 11 Yết Kiêu, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884642
 Nhà nghỉ Khánh Thành
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, bãi biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 780416
 Nhà nghỉ Quỳnh Dương
Địa chỉ: 30 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388403
 Khách sạn Bright Star
Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3508655
 Khách sạn Lợi Lai
Địa chỉ: Tuệ Tĩnh, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881355
 Khách sạn Việt Thái
Địa chỉ: Hùng Vương, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881070
 Khách sạn Trà Cổ
Địa chỉ: Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780273
 Nhà nghỉ Cao Nguyên
Địa chỉ: Khu 7, Hải Yên, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0913 080934
 Nhà nghỉ Trung Hiếu
Địa chỉ: Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887829
 Nhà nghỉ Long Vũ
Địa chỉ: 157 Vân Đồn, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3776658
 Nhà nghỉ Vạn Thành
Địa chỉ: Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388559
 Khách sạn Thắng Lợi
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886592
 Nhà nghỉ Ngọc Anh
Địa chỉ: 34 Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3770834
 Nhà nghỉ Hải Vân
Địa chỉ: 02 Thắng Lợi, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886479
 Nhà nghỉ Duy Anh
Địa chỉ: Thôn 5, Hải Xuân, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3770738
 Nhà nghỉ Hải Yến
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 378003
 Nhà nghỉ Khe Chàm
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780568
 Nhà nghỉ Thùy Linh
Địa chỉ: 125 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3778535
 Nhà nghỉ Kim Hoàn
Địa chỉ: 44 Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885928
 Nhà nghỉ Duyên Hải
Địa chỉ: Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780636
 Nhà nghỉ Hoàng Bình
Địa chỉ: 109 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884543
 Nhà nghỉ Công Vinh
Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 2242637
 Nhà nghỉ Sơn Thủy
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885638
 Nhà nghỉ Đức Trọng
Địa chỉ: 36B Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884055
 Nhà nghỉ Hồng Nghiệp
Địa chỉ: 28 Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886537
 Nhà nghỉ Ngọc Thành
Địa chỉ: 12 Đoàn Kết, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0165 8134445
 Nhà nghỉ Hoàng Hiệp
Địa chỉ: 12 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887999
 Nhà nghỉ Tuấn Thành
Địa chỉ: 04 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881481
 Nhà nghỉ Thái Bình
Địa chỉ: 58 Vân Đồn, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881558
 Nhà nghỉ Bình Hà
Địa chỉ: 123 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881371
 Nhà nghỉ Trà Cổ
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0988 573889
 Nhà nghỉ Nam Thịnh
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780141
 Nhà nghỉ Thế Thành
Địa chỉ: 08 Xuân Diệu, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3776956
 Nhà nghỉ Lan Anh
Địa chỉ: 42 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886272
 Nhà nghỉ Hữu Nghị I
Địa chỉ: Nguyễn Du, Hòa Lạc, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881408
 Nhà nghỉ Hà Anh
Địa chỉ: Thôn 9, Hải Xuân, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0169 4501964
 Nhà nghỉ Đức Thắng
Địa chỉ: 03 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881098
 Nhà nghỉ Phương Đông I
Địa chỉ: 42 Vân Đồn, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 2462505
 Khách sạn Việt Nhật
Địa chỉ: Khu 8, Hải Hòa, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3778468
 Khách sạn Promexco
Địa chỉ: 8 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882979
 Nhà nghỉ Minh Hoa
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388564
 Nhà nghỉ Hải Tiến
Địa chỉ: 12 Lê T. Hồng Gấm, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882095
 Nhà nghỉ Phượng Huyền
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885629
 Nhà nghỉ Hoàng Sổ
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885507
 Khách sạn Phương Linh Móng Cái
Địa chỉ: Trà Cổ , Móng Cái, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885869 - 01688 911 783
 Nhà nghỉ Đức Đình
Địa chỉ: 60 Đào Phúc Lộc, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388632
 Nhà nghỉ Minh Hòa
Địa chỉ: 95 Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887028
 Nhà nghỉ Ngọc Hà
Địa chỉ: 57 Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3773757
 Khách sạn Đức Tùng
Địa chỉ: 2C Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883671
 Khách sạn Vĩnh Thịnh
Địa chỉ: 08 Hữu Nghị, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3772393
 Nhà nghỉ Thành Nam
Địa chỉ: 26 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886788
 Nhà nghỉ Nhật Hàn
Địa chỉ: 21 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881998
 Nhà nghỉ Hồng Hạnh
Địa chỉ: 05 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3772335
 Khách sạn Sa Chi
Địa chỉ: Khu 8, Hải Hòa, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882818
 Nhà nghỉ Hùng Phương
Địa chỉ: 108 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881055
 Nhà nghỉ Thành Tâm
Địa chỉ: 71 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881373
 Khách sạn Đông Hải
Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3779368
 Nhà nghỉ Thanh Tùng
Địa chỉ: 34 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887226
 Nhà nghỉ Minh Hòa I
Địa chỉ: 82 Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0913 261024
 Nhà nghỉ Hoa Lan
Địa chỉ: 28 Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887278
 Nhà nghỉ Việt Trung
Địa chỉ: 10 Ngô Gia Tự, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3772222
 Nhà nghỉ Hoàng Vũ
Địa chỉ: Khu 1 Hùng Vương, PKa Long, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887189
 Nhà nghỉ Quốc Toản
Địa chỉ: Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887998
 Nhà nghỉ Tiến Thành
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885524
 Nhà nghỉ Sơn Hải
Địa chỉ: 127B Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883886
 Nhà nghỉ Thanh Dung
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885763
 Nhà nghỉ Kim Hoàng
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885727
 Khách sạn Trường Huy
Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887938
 Nhà nghỉ Hoàng Long
Địa chỉ: 02 Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3777558
 Nhà nghỉ Ka Long
Địa chỉ: 44B Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 6258088
 Nhà nghỉ Thiên Hương
Địa chỉ: 83B Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881313
 Nhà nghỉ Nam Phương
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885745
 Nhà nghỉ Ngọc Long
Địa chỉ: 44A Hòa Lạc, Hòa Lạc, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882853
 Nhà nghỉ Sơn Trà
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885591
 Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: 2 Hữu Nghị, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881185
 Nhà nghỉ Thoa Bắc
Địa chỉ: 08 Phan Đình Phùng, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0166 8347036
 Khách sạn Hữu Nghị II
Địa chỉ: Hữu Nghị, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 881223
 Nhà nghỉ Quốc Huy
Địa chỉ: Đại lộ HB, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3770325
 Nhà nghỉ Phương Tùng
Địa chỉ: 97B Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881668
 Khách sạn Quảng An
Địa chỉ: 20 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3773868
 Nhà nghỉ Thanh Thảo
Địa chỉ: 28 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886883
 Nhà nghỉ Khánh Thành
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780416
 Nhà nghỉ Ánh Vân
Địa chỉ: 136 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3777202
 Khách sạn Vạn Xuân
Địa chỉ: Thôn 9, Hải Xuân, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3778778
 Khách sạn Ngân hàng Đầu tư
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 881879
 Nhà nghỉ Sông Lam
Địa chỉ: 24 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883565
 Nhà nghỉ Hồng Hương
Địa chỉ: 14 Đoàn Kết, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882731
 Nhà nghỉ Dũng Cường
Địa chỉ: 30 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881118
 Khách sạn Đông Á
Địa chỉ: Hùng Vương, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881151
 Nhà nghỉ Phương Đông
Địa chỉ: Hữu Nghị, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388125
 Khách sạn Quảng Thái
Địa chỉ: Hùng Vương, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881048
 Nhà nghỉ Hưng Thịnh
Địa chỉ: 136 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3887598
 Nhà nghỉ Vân Sơn
Địa chỉ: Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0166 9946666
 Nhà nghỉ Xuân Trà
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885739
 Nhà nghỉ Hà Nam
Địa chỉ: 23 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882578
 Nhà nghỉ Hòa Bình
Địa chỉ: Hữu Nghị, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881039
 Nhà nghỉ Tài Trang
Địa chỉ: 16 Đoàn Kết, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882722
 Khách sạn Central
Địa chỉ: Hùng Vương, Hòa Lạc, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 388393
 Nhà nghỉ Trà Cổ
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780273
 Nhà nghỉ Phương Oanh
Địa chỉ: 14 Vạn Ninh, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 377055
 Nhà nghỉ Biển Xanh
Địa chỉ: Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780181
 Nhà nghỉ Tiến Đạt
Địa chỉ: 81 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884324
 Nhà nghỉ Khe Chàm
Địa chỉ: Biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 780568
 Nhà nghỉ Tuấn Anh
Địa chỉ: 08 Hữu Nghị, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883726
 Nhà nghỉ Minh Hằng
Địa chỉ: Địa chỉ : 9 đường Triều Dương, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0166 6668878 - 0913 264798
 Nhà nghỉ Hồng Phúc
Địa chỉ: 30 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881618
 Nhà nghỉ Sao Biển
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780264
 Nhà nghỉ Sơn Trà
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885 59
 Nhà nghỉ Phong Vũ
Địa chỉ: 37 Đào Phúc Lộc, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3778866
 Nhà nghỉ Trường An Quảng Thái
Địa chỉ: Hữu Nghị, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886894
 Khách sạn Đại Nam
Địa chỉ: Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3781166
 Nhà nghỉ Anh Thơ
Địa chỉ: 22 Thiếu Phong, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3884637
 Nhà nghỉ Minh Hoàn
Địa chỉ: 22 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881398
 Nhà nghỉ Quốc Hiệp
Địa chỉ: 101B Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3886446
 Khách sạn Sakura
Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3773968
 Khách sạn Đại Dương
Địa chỉ: Tổ 9 Khu Tràng Lộ, biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780140
 Khách sạn Hòa Tiến
Địa chỉ: Hùng Vương, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3772367
 Khách sạn Trà Long
Địa chỉ: Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3780131
 Nhà nghỉ Uyên Trang
Địa chỉ: 18 Phố 5/8, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3882078
 Khách sạn Sao Biển
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 780 264
 Nhà nghỉ Tuấn Linh
Địa chỉ: 07 Phạm Ngũ Lão, Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881809
 Nhà nghỉ Cửu Long
Địa chỉ: Hùng Vương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3770666
 Nhà nghỉ Hồng Hà
Địa chỉ: 21 Triều Dương, Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3883026
 Nhà nghỉ Tuyến Đạt
Địa chỉ: Khu 3, Hải Hòa, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881776
 Nhà nghỉ Minh Hoa
Địa chỉ: Khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3885640
 Khách sạn Hoa Sơn
Địa chỉ: Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3781186
 Nhà nghỉ Thịnh Vượng
Địa chỉ: 313 Ng. Bỉnh Khiêm, Ninh Dương, Tp Móng Cái, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3881895 [/tintuc]

Có thể bạn quan tâm

Tour Hot

Dịch Vụ Du Lịch

Hỗ trợ: 0966539888
Hãy để chúng tôi giúp bạn
1
Bạn cần hỗ trợ?
Chat Zalo
Chat Facebook
0334.274.374